Žiadosť o nahliadnutie do registra/vyradenie z registra